2024. June 15. Saturday
Ma: Jolán, Vid Holnap: Jusztin, Ajtony
Bokod község honlapja

Hatósági ügyek

Ügyintéző

dr. Kadocsa Izabella
aljegyző
aljegyzo@bokod.hu
+36 (34) 490-151
Rózsa Szilvia
anyakönyvi, hagyatéki, igazgatási ügyintéző
hivatal@bokod.hu
+36 (34) 490-151
Anyakönyvi hivatal
Hétfő 7:30-16:30 óráig
Kedd 7:30-16:00 óráig
Szerda 7:30-16:30 óráig
Csütörtök 7:30-16:00 óráig
Péntek 7:30-12:30 óráig
Bankszámla számok
Igazgatási szolgáltatási díj számla 50430330-10003420
Illetékbeszedési számla 63300116-11004905
Letölthető nyomtatványok

Szociális igazgatás

Egyéb ügyek

Keresetlevél benyújtása elektronikus úton

Anyakönyvi igazgatás

Útmutatók

Az anyakönyvvezető ellátja a Bokodon született gyermekek, a Bokodon házasságot kötött állampolgárok, illetve a Bokod Községben elhunytak anyakönyvezését.

Mindhárom anyakönyvi eseményről ILLETÉKMENTES anyakönyvi kivonatot állít ki a szülők, az érintettek, illetve a hozzátartozók részére. Kiállítja továbbá a Bokodon 1895. október 1-től napjainkig anyakönyvezett születési, házassági, halotti bejegyzésekről készült anyakönyvi kivonatokat. Az anyakönyvi kivonatok kiadása illetékmentes, azonban a kiadás célját meg kell határozni.

 • Születési név változása
 • Házassági névviselési forma módosítása, házassági névváltoztatás
 • Apai elismerő nyilatkozat
 • Házasságkötési szándék bejelentése
 • Haláleset bejelentése
 • Honosítás / Visszahonosítás
Születési név változtatása

A lakóhely szerinti anyakönyvvezetőnél kell bejelenteni, ha valaki a születési családi és/vagy utónevét kívánja megváltoztatni

 • csatolni kell a születési anyakönyvi kivonatot,
  • házassági kivonatot, ha a kérelmező házasságban él,
  • a kérelmező 18 év alatti gyermekeinek születési kivonatát,
  • esetenként hozzájáruló nyilatkozat (erről kérjen tájékoztatást).
 • kiskorú névváltoztatása esetén a mindkét szülő és ha a gyermek a 14. évet betöltötte, akkor ő is személyesen szükséges a kérelem benyújtásához.
Házassági névviselési forma módosítása

Lakóhely, vagy a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető veszi fel a házassági név módosítására vonatkozó bejelentést, melyhez az alábbiak szükségesek

 • az érvényes személyi és lakcímigazolvány
 • a házassági anyakönyvi kivonat
 • amennyiben a házasságot felbontották és a névmódosítás bejelentése nem a házasságkötés helyén történik, akkor szükséges a jogerős bírósági ítélet a válásról.
Apai elismerő nyilatkozat

Amennyiben a szülők nem élnek házasságban a születendő és megszületett gyermek családi jogállásnak rendezése ügyében az anyakönyvvezető apai elismerő nyilatkozatot vesz fel.

Az eljárás illetékmentes

Házasságkötési szándék bejelentése

Amennyiben Bokodon szeretnének házasságot kötni a házasságkötési szándékukat az anyakönyvi hivatalban személyesen, együttesen kell bejelenteni, melyhez az alábbi okmányok szükségesek

 • mindkét fél érvényes személyi és – ha van - lakcímigazolványa
 • születési anyakönyvi kivonatok
 • elvált családi állapot esetén a jogerős bírósági ítélet az előző házasság felbontásáról (ha nem Bokodon volt a házasság),vagy az előző házasság válásra vonatkozó bejegyzéssel kiadott anyakönyvi kivonata
 • kiskorú (18 éven aluli) házasuló esetén gyámhatósági engedély
 • külföldi házasuló esetén a fentieken túl tanúsítvány, amelyben a külföldi állam illetékes hatósága igazolja, hogy az irányadó jog szerint nincs akadálya házasságkötésének a másik féllel.

A házasságkötés időpontját a bejelentkezéstől számított 30 napon túlra, de 1 éven belülre lehet kitűzni. A nem magyar nyelvű okmányokat minden anyakönyvi ügyben hiteles magyar fordításban kell benyújtani, melyet az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodában kell lefordíttatni. A házasságkötés alkalmával igényelhető szolgáltatásokról a házasságkötési szándék bejelentésekor az anyakönyvvezető ad felvilágosítást.

A házasság hivatali munkaidőn kivüli megkötésének illetéke: 20.000 Ft
A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésének illetéke: 25.000 Ft
/Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(II.14.) a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól/

Haláleset bejelentése

Haláleset bejelentése az anyakönyvi hivatalban munkaidőben.

Honosítás/Visszahonosítás

A Bokod Községben lakóhellyel rendelkező, külföldi állampolgár honosítási/visszahonosítási kérelmét az Oroszlányi Járási Hivatalban személyesen, illeték leróvása nélkül, adhatja be.

(Nyomtatványról és a kérelemhez becsatolandó mellékletekről tájékoztatást az anyakönyvvezető ad).

Kereskedelmi tevékenységek engedélyezése, bejelentése

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a bejelentést, illetve a működési engedély iránti kérelmet a kerületi önkormányzat jegyzőjénél kell benyújtani.

A mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti, a többi tevékenység esetében a tevékenység helye szerinti jegyző az illetékes.

Az alábbiak nem vonatkoznak a dohánytermék kereskedelemre, a dohányboltokban forgalmazott egyéb termékekre, az egészségügyi szolgáltatásra (gyógyszertárakra), a fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységre és a nemesfémből készült termékek forgalmazására. Ezekben az ügyekben más hatóságok rendelkeznek hatáskörrel.

Az új kereskedelmi tevékenységre vonatkozó bejelentést https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas weboldalon keresztül elektronikusan kell megküldeni Bokod Község Önkormányzata részére.

 • Itt először be kell jelentkezni az ügyfélkapuval.
 • Figyelni kell a szerepkör váltásra (ne magánszemélyként kerüljön beküldésre).
 • (Ágazat: ipar-kereskedelem; Ügytípus: üzleti tevékenység)

A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység illetékmentesen intézhető ügytípus.

Csatolni kell a kérelemhez:

 • vásárlók könyve
 • ha nem saját tulajdon akkor bérleti szerződés, üzlet használatának jogcímét igazoló okirat -haszonélvezet esetében, ha nem a tulajdonos vagy haszonélvező a kérelmező, akkor a haszonélvező hozzájáruló nyilatkozata -közös tulajdonban lévő üzletnél a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló irat -egyéni vállalkozói/cég nyilvántartásba vétel igazolása

Kérem, hogy a vásárlók könyvét juttassák be a hivatalunkba hitelesítés céljából.

Önkormányzat

Ügyintézés

Legnépszerűbb cikkek

Elérhetőségeink

Bokodi Polgármesteri Hivatal
2855 Bokod, Hősök tere 6.

Postacím:
2855 Bokod, Hősök tere 6.

Elektronikus elérhetőségeink: