2021. March 8. Monday
Ma: Zoltán, Apolka Holnap: Franciska, Fanni
Bokod község honlapja

Hatósági ügyek

Ügyintéző

Zsigmond Anikó
jegyző
jegyzo@bokod.hu
+36 (34) 490-151
Tóthné Szám Tünde
anyakönyvi, hagyatéki, igazgatási ügyintéző
hivatal@bokod.hu
+36 (34) 490-151
Anyakönyvi hivatal
Hétfő 7:30-16:30 óráig
Kedd 7:30-16:00 óráig
Szerda 7:30-16:30 óráig
Csütörtök 7:30-16:00 óráig
Péntek 7:30-12:30 óráig
Bankszámla számok
Igazgatási szolgáltatási díj számla 50430330-10003420
Illetékbeszedési számla 63300116-11004905
Letölthető nyomtatványok

Szociális igazgatás

Egyéb ügyek

Keresetlevél benyújtása elektronikus úton

Anyakönyvi igazgatás

Útmutatók

Az anyakönyvvezető ellátja a Bokodon született gyermekek, a Bokodon házasságot kötött állampolgárok, illetve a Bokod Községben elhunytak anyakönyvezését.

Mindhárom anyakönyvi eseményről ILLETÉKMENTES anyakönyvi kivonatot állít ki a szülők, az érintettek, illetve a hozzátartozók részére. Kiállítja továbbá a Bokodon 1895. október 1-től napjainkig anyakönyvezett születési, házassági, halotti bejegyzésekről készült anyakönyvi kivonatokat. Az anyakönyvi kivonatok kiadása illetékmentes, azonban a kiadás célját meg kell határozni.

 • Születési név változása
 • Házassági névviselési forma módosítása, házassági névváltoztatás
 • Apai elismerő nyilatkozat
 • Házasságkötési szándék bejelentése
 • Haláleset bejelentése
 • Honosítás / Visszahonosítás
Születési név változtatása

A lakóhely szerinti anyakönyvvezetőnél kell bejelenteni, ha valaki a születési családi és/vagy utónevét kívánja megváltoztatni

 • az eljárás illetéke 10.000,- Ft (első kérelem esetén) illetékbélyegben
 • csatolni kell a születési anyakönyvi kivonatot,
  • házassági kivonatot, ha a kérelmező házasságban él,
  • a kérelmező 18 év alatti gyermekeinek születési kivonatát,
  • esetenként hozzájáruló nyilatkozat (erről kérjen tájékoztatást).
 • kiskorú névváltoztatása esetén a mindkét szülő és ha a gyermek a 14. évet betöltötte, akkor ő
 • is személyesen szükséges a kérelem benyújtásához.
Házassági névviselési forma módosítása

Lakóhely, vagy a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető veszi fel a házassági név módosítására vonatkozó bejelentést, melyhez az alábbiak szükségesek

 • 3.000,- Ft értékű illetékbélyeg
 • az érvényes személyi és lakcímigazolvány
 • a házassági anyakönyvi kivonat
 • amennyiben a házasságot felbontották és a névmódosítás bejelentése nem a házasságkötés helyén történik, akkor szükséges a jogerős bírósági ítélet a válásról.
Házassági névváltoztatás

Lakóhely, vagy a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető veszi fel a házassági névváltoztatásra vonatkozó kérelmet

 • kérheti: a volt házastárs
 • kérelmezhető: a házasság megszűnése után, ha a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal, vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapiratával
 • igazolható, hogy a kérelmező a kért formában használta a volt házastársa nevét
 • az eljáró szerv: miniszter
 • az eljárás illetékmentes
Apai elismerő nyilatkozat

Amennyiben a szülők nem élnek házasságban a születendő és megszületett gyermek családi jogállásnak rendezése ügyében az anyakönyvvezető apai elismerő nyilatkozatot vesz fel.

Az eljárás illetékmentes

Házasságkötési szándék bejelentése

Amennyiben Bokodon szeretnének házasságot kötni a házasságkötési szándékukat az anyakönyvi hivatalban személyesen, együttesen kell bejelenteni, melyhez az alábbi okmányok szükségesek

 • mindkét fél érvényes személyi és – ha van - lakcímigazolványa
 • születési anyakönyvi kivonatok
 • elvált családi állapot esetén a jogerős bírósági ítélet az előző házasság felbontásáról (ha nem Bokodon volt a házasság),vagy az előző házasság válásra vonatkozó bejegyzéssel kiadott anyakönyvi kivonata
 • özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, ha a haláleset nem Bokodon történt.
 • kiskorú (18 éven aluli) házasuló esetén gyámhatósági engedély
 • külföldi házasuló esetén a fentieken túl tanúsítvány, amelyben a külföldi állam illetékes hatósága igazolja, hogy az irányadó jog szerint nincs akadálya házasságkötésének a másik féllel.

A házasságkötés időpontját a bejelentkezéstől számított 30 napon túlra, de 1 éven belülre lehet kitűzni. A nem magyar nyelvű okmányokat minden anyakönyvi ügyben hiteles magyar fordításban kell benyújtani, melyet az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodában kell lefordíttatni. A házasságkötés alkalmával igényelhető szolgáltatásokról a házasságkötési szándék bejelentésekor az anyakönyvvezető ad felvilágosítást.

A házasság hivatali munkaidőn kivüli megkötésének illetéke: 10.000 Ft
A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésének illetéke: 20.000 Ft
/Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(II.14.) a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól/

Haláleset bejelentése

Haláleset bejelentése az anyakönyvi hivatalban munkaidőben.

Honosítás/Visszahonosítás

A Bokod Községben lakóhellyel rendelkező, külföldi állampolgár honosítási/visszahonosítási kérelmét az Oroszlányi Járási Hivatalban személyesen, illeték leróvása nélkül, adhatja be.

(Nyomtatványról és a kérelemhez becsatolandó mellékletekről tájékoztatást az anyakönyvvezető ad).

Nincs esemény rögzítve!

Önkormányzat

Ügyintézés

Legnépszerűbb cikkek

Elérhetőségeink

Bokodi Polgármesteri Hivatal
2855 Bokod, Hősök tere 6.

Postacím:
2855 Bokod, Hősök tere 6.

Elektronikus elérhetőségeink:
Email: hivatal@bokod.hu
Hivatali kapu neve: BOKODPH
KRID azonosító: 209052327