2024. June 15. Saturday
Ma: Jolán, Vid Holnap: Jusztin, Ajtony
Bokod község honlapja

Önkormányzati Szociális Szolgálat

Önkormányzati Szociális Szolgálat
Elérhetőség
Név Önkormányzati Szociális Szolgálat
Cím 2855 Bokod, Hősök tere 6.
Telefon +36 (34) 490-151 119 mellék
E-mail hazisegitseg@bokod.hu
Ügyfélfogadás
Hétfő 11:30 - 12:00 óráig
Szerda 8:00 - 11:30 óráig
Letöltések

Intézményi térítési díjak

Tájékoztatás

Bokodon élő lakosság számára az alábbi szociális és gyermekjóléti alapellátásokat biztosítjuk:

1.) Szociális étkeztetés Bokod közigazgatási területén Ki igényelheti az étkeztetést?

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről tudunk gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) akiknek életkora eléri vagy meghaladja a 70. életévet, vagy
b) akinek egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt önmaga, illetve családtagjai számára napi egyszeri melegételt biztosítani más módon nem tud, vagy
c) akinek szociális helyzete miatt önmaga, illetve családtagjai számára napi egyszeri melegételt biztosítani más módon nem tud Az étkeztetés történhet:
helyben fogyasztással,
elvitellel,
házhoz szállítással.

Az étel kiszállítás munkanapokon 11:30-tól -13:30 óráig történik. Az étkeztetés -jövedelemtől függően- térítési díjhoz kötött.

2.) Házi segítségnyújtás Bokod közigazgatási területén A házi segítségnyújtás alapvető gondozási és ápolás körébe tartozó feladatokat lát el.
Olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – otthonában, lakókörnyezetében biztosítja. A házi segítségnyújtás térítési díja 0 Ft / gondozási óra.

3.) Család- és gyermekjóléti szolgálat az Oroszlányi Szociális szolgálat munkatársai útján 2016. január 1-jétől a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás összevonásra került, egy szervezeti és szakmai egységben működik, ezért feladataink egy részét a gyermekjóléti szolgáltatás (Gyvt. 40.§.), másik részét a családsegítés (Szt. 64.§.) szolgáltatásainak ellátása jelenti.

A gyermekjóléti szolgáltatás a szociális munka eszközeinek és módszereinek alkalmazásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének megőrzését, elősegíti a gyermek családban történő nevelkedését, veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyhelyzet megszüntetését. A szociális munka módszereivel és eszközeivel, humán szolgáltatások biztosításával elkerülhetővé válik a hatósági beavatkozás.

Családsegítés körében a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családok, tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, adósságterhekkel, lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékossággal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek számára, illetve az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújt szolgáltatást.

Család-és gyermekjóléti Szolgálat feladatai:

  • tájékoztatás, információnyújtás,
  • szociális segítő munka,
  • ellátások, szolgáltatások közvetítése,
  • hivatalos ügyek intézése,
  • a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése,
  • észlelő és jelzőrendszer működtetése,
  • adminisztrációs tevékenységi kör,
  • prevenciós programok szervezése.

Önkormányzat

Ügyintézés

Legnépszerűbb cikkek

Elérhetőségeink

Bokodi Polgármesteri Hivatal
2855 Bokod, Hősök tere 6.

Postacím:
2855 Bokod, Hősök tere 6.

Elektronikus elérhetőségeink: