2024. July 13. Saturday
Ma: Jenő, Indra Holnap: Örs, Stella
Bokod község honlapja

Bemutatkozás

Szeretettel köszöntjük a Dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde oldalain!

Dr. Nemere Zoltán

Tisztelt Látogató!

Intézményünk a szakmai feladatellátás mellett, önállóan működő költségvetési szerv. Az előirányzatok feletti rendelkezés alapján: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

Intézményünk négy, vegyes életkorú csoporttal, valamint egy bölcsődei csoporttal működik.

A felvehető maximális gyermeklétszámunk az óvodában 88, a bölcsődében 12 fő.

Intézményünk ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését, felzárkóztatását, melyet óraadó gyógypedagógus(ok), logopédus lát el.

Az intézmény alkalmazotti létszáma 18 fő, 9 óvodapedagógus, (ebből egy fő fejlesztőpedagógusként dolgozik), 4 óvodai dajka, 1 pedagógiai asszisztens, 1 kisegítő dolgozó, 2 kisgyermeknevelő, 1 bölcsődei dajka.

Az óvodában folyó nevelőmunkát a helyi nevelési program, a bölcsődei gondozás-nevelés feladatait a bölcsődei szakmai program határozza meg.

Számunkra alapfeltétel egy olyan légkör megteremtése melyben a gyermek, nyugodt, boldog, kiegyensúlyozott, ahol jól érzi magát, ahova szívesen jár minden nap. Ahhoz, hogy valamennyi gyermek saját tempójában, saját magához képest tudjon fejlődni, elengedhetetlen a pozitív légkör kialakítása, valamint a feladatukat felelősséggel, lelkiismerettel végző óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők, nevelő-oktató munkát segítők jelenléte. Intézményünkben mindez együtt van. Munkánk eredményeit a fenntartó önkormányzat, valamint a szakmai partnereink is elismerik. (Pl.: Pedagógiai Szakszolgálat, az intézménybe járó gyógypedagógusok, logopédus).

Tárgyi ellátottságaink nagyon jók. A csoportszobák berendezése, a pedagógiai és szakmai program működtetéséhez szükséges feltételek, eszközök adottak.

Névadónk, dr. Nemere Zoltán kétszeres olimpiai bajnok, vívó, Bokodon született. 2012-től viseli intézményünk az ő nevét, miután a Magyar Olimpiai Akadémia képviselőjével aláírtuk azt az együttműködési szerződést, mellyel óvodánk az ország első olimpiai óvodája lett. Mindez megköveteli tőlünk, hogy olimpiai óvodánkat, bölcsődénket népszerűsítsük, névadón emlékét megőrizzük.

Dr. Nemere Zoltán példaértékű sporttevékenysége motiváló értékkel bír, mely által megalapozható a gyermekekben, hogy a mozgás, a sport, a sportjáték bölcsődés-óvodás éveiknek, és későbbi életüknek egyaránt részévé váljon. Ennek érdekében hangsúlyt fektetünk a gyermekek mozgásfejlesztésére, mozgásos tevékenységek, programok, rendezvények szervezésére. Minden év áprilisában megszervezzük „ötkarikás napok” programunkat, négyévente pedig az ovi-olimpiát.

A szülőkkel való kapcsolattartás több területen valósul meg. Ilyen lehetőség a családlátogatás az óvodát, bölcsődét kezdő gyermekeknél, a szülői értekezletek, a napi szintű,- és eseti beszélgetések, közös programok.

Óvodánk rendelkezik alapítvánnyal, melynek bevételeivel (1%-ok, támogatások, pályázati források), folyamatosan bővülnek intézményünk lehetőségei.

Az intézmény fenntartónkkal való kapcsolattartása nagyon jó. Támogató, gyermekcentrikus attitűdje az óvoda sikeres, eredményes működését segíti.

Intézményünk jellemző jegyei:

  • vegyes életkorú csoportok,
  • kötetlenség,
  • "szabad óvoda, bölcsőde", ahol érvényesül a gyermeki szabadság és az egyenlő hozzáférés,
  • madárdalos program,
  • mozgásos életforma alapozása,
  • természetközeliség, természetvédelem, környezet védelem,
  • életközeliség,
  • önkiszolgáló feladatvégzés,
  • prevenciós, korrekciós fejlesztés,
  • zavartalan szabad játék.

Gyermekképünk: önállóan gondolkodó, döntési és választási képességgel rendelkező, alkotó, kreatív, a világra nyitott ember, aki a különbözőségekkel természetes módon él együtt, korának megfelelő mértékben empatikus.

Céljaink: felkészíteni a gyermekeket a változó és fejlődő, demokratizálódó társadalomra, és arra, hogy őrizzék és továbbvigyék a humanista értékrendet, hogy kialakuljon rendszeres mozgásra, egészséges életmódra való igényük, környezettudatos magatartásuk, tudjanak alkalmazkodni a rohanó világhoz, hogy legyen önbizalmuk, belső erőtartalékuk és tartásuk.

Markó Györgyi
intézményvezető

Önkormányzat

Ügyintézés

Legnépszerűbb cikkek

Elérhetőségeink

Bokodi Polgármesteri Hivatal
2855 Bokod, Hősök tere 6.

Postacím:
2855 Bokod, Hősök tere 6.

Elektronikus elérhetőségeink: