2022. December 9. Friday
Ma: Natália, Gina Holnap: Judit, Loretta
Bokod község honlapja

Bokod Keleti Könnyűipari Iparterület kialakítása

TOP-1.1.1-15-KO1-2016-00001

Kedvezményezett neve

Bokod Község Önkormányzata

Elérhetősége

2855 Bokod, Hősök tere 6.

A projekt címe

Bokod Keleti Könnyűipari Iparterület kialakítása

A projekt azonosító száma

TOP-1.1.1-15-KO1-2016-00001

A projekt befejezési dátuma

2022.03.31.

A támogatás összege

138 941 983 Ft

Támogatás mértéke

100%

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt megvalósulásával 4,2015 hektár összterületű, korszerű infrastruktúrával ellátott, versenyképes önkormányzati iparterület jön létre Bokodon, ami érdemi gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző hatással fog járni a település vonatkozásában. A fejlesztés közvetlenül is foglalkoztatási hatással jár, hiszen az üzemeltetés érdekében 1 fő részmunkaidős munkavállaló alkalmazására kerül sor. A projektben megvalósítani tervezett tevékenység az ipari telkek elő-közművesítése (vízellátás, szenny,- és csapadékvíz elvezetés) és feltáró-kiszolgáló út építése. A beruházás keretében szilárd burkolatú út és közvilágítás, valamint zárt csapadékvíz elvezetése valósulna meg. Megépítésre kerül az iparterület belső, mintegy 360 m hosszú kiszolgáló útja, illetve annak Erőmű utcai csomópontja. A telkek vízellátását a tervezendő mintegy 350fm hosszú D225 KPE vízvezeték biztosítaná, mely az Erőmű utcai N200 dimenziójú vízvezetékről ágazik le. A telkek szennyvizének összegyűjtésére tervezendő gravitációs szennyvízcsatorna hossza mintegy 400 fm, mely az Erőmű utcai meglévő csatornába kerülne bekötésre. A kiemelt szegélyes aszfaltburkolatú út csapadékát a mélyvonalon, a szegély mellé építendő víznyelők gyűjtik majd össze, amelyek a tervezendő mintegy 325 fm hosszú csapadékvíz csatornába kerülnek bekötésre. Kiépítésre kerül az ipari terület mintegy 400 m hosszú földkábeles közvilágítási hálózata is, a szükséges 15-18 darab kandeláber telepítésével.

Az piaci árak változása miatt, az eredetileg megítélt támogatás kevésnek bizonyult a projekt sikeres lebonyolításához, ezért önkormányzatunk 2019. márciusában többlettámogatási kérelem benyújtása mellet döntött 31.360.370.- Ft értékben. Az illetékes hatóságok a többlettámogatási kérelemnek helyt adtak, így sikeres közbeszerzési eljárás után 2020. februárjában a munkálatok megkezdődhettek.

A közbeszerzés lefolytatásra és lezárásra került. A nyertes ajánlattevővel a kivitelezési szerződés 2019.05.09 napján aláírásra került.

25 %-os készültség képei
Képre kattintva nagyban és galériában nyílik!

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4

Projekt 5

Projekt 6

100 %-os készültség képei
Képre kattintva nagyban és galériában nyílik!

Projekt 7

Projekt 8

Projekt 9

Projekt 10

Projekt 11

A Sajtótájékoztató képei
Képre kattintva nagyban és galériában nyílik!

Projekt 12

Projekt 13

Projekt 14

Nincs esemény rögzítve!

Önkormányzat

Ügyintézés

Legnépszerűbb cikkek

Elérhetőségeink

Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal
2855 Bokod, Hősök tere 6.

Postacím:
2855 Bokod, Hősök tere 6.

Elektronikus elérhetőségeink: