2024. July 13. Saturday
Ma: Jenő, Indra Holnap: Örs, Stella
Bokod község honlapja

Bokod Keleti Könnyűipari Iparterület kialakítása

TOP-1.1.1-15-KO1-2016-00001

Kedvezményezett neve

Bokod Község Önkormányzata

Elérhetősége

2855 Bokod, Hősök tere 6.

A projekt címe

Bokod Keleti Könnyűipari Iparterület kialakítása

A projekt azonosító száma

TOP-1.1.1-15-KO1-2016-00001

A projekt befejezési dátuma

2022.03.31.

A támogatás összege

138 721 983 Ft

Összköltség

138 876 983 Ft

Támogatás mértéke

100%

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt megvalósulásával 4,2015 hektár összterületű, korszerű infrastruktúrával ellátott, versenyképes önkormányzati iparterület jön létre Bokodon, ami érdemi gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző hatással fog járni a település vonatkozásában. A fejlesztés közvetlenül is foglalkoztatási hatással jár, hiszen az üzemeltetés érdekében 1 fő részmunkaidős munkavállaló alkalmazására kerül sor. A projektben megvalósítani tervezett tevékenység az ipari telkek elő-közművesítése (vízellátás, szenny,- és csapadékvíz elvezetés) és feltáró-kiszolgáló út építése. A beruházás keretében szilárd burkolatú út és közvilágítás, valamint zárt csapadékvíz elvezetése valósulna meg. Megépítésre kerül az iparterület belső, mintegy 360 m hosszú kiszolgáló útja, illetve annak Erőmű utcai csomópontja. A telkek vízellátását a tervezendő mintegy 350fm hosszú D225 KPE vízvezeték biztosítaná, mely az Erőmű utcai N200 dimenziójú vízvezetékről ágazik le. A telkek szennyvizének összegyűjtésére tervezendő gravitációs szennyvízcsatorna hossza mintegy 400 fm, mely az Erőmű utcai meglévő csatornába kerülne bekötésre. A kiemelt szegélyes aszfaltburkolatú út csapadékát a mélyvonalon, a szegély mellé építendő víznyelők gyűjtik majd össze, amelyek a tervezendő mintegy 325 fm hosszú csapadékvíz csatornába kerülnek bekötésre. Kiépítésre kerül az ipari terület mintegy 400 m hosszú földkábeles közvilágítási hálózata is, a szükséges 15-18 darab kandeláber telepítésével.

Az piaci árak változása miatt, az eredetileg megítélt támogatás kevésnek bizonyult a projekt sikeres lebonyolításához, ezért önkormányzatunk 2019. márciusában többlettámogatási kérelem benyújtása mellet döntött 31.360.370.- Ft értékben. Az illetékes hatóságok a többlettámogatási kérelemnek helyt adtak, így sikeres közbeszerzési eljárás után 2020. februárjában a munkálatok megkezdődhettek.

A közbeszerzés lefolytatásra és lezárásra került. A nyertes ajánlattevővel a kivitelezési szerződés 2019.05.09 napján aláírásra került.

25 %-os készültség képei
Képre kattintva nagyban és galériában nyílik!

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4

Projekt 5

Projekt 6

50 %-os készültség képei
Képre kattintva nagyban és galériában nyílik!

Projekt 7

Projekt 8

Projekt 9

Projekt 10

Projekt 11


Projekt 13

75 %-os készültség képei
Képre kattintva nagyban és galériában nyílik!

Projekt 14

Projekt 15

Projekt 16

Projekt 17

Projekt 18

Projekt 19

100 %-os készültség képei
Képre kattintva nagyban és galériában nyílik!

Projekt 20

Projekt 21

Projekt 22

Projekt 23

Projekt 24

A Sajtótájékoztató képei
Képre kattintva nagyban és galériában nyílik!

Projekt 25

Projekt 26

Projekt 27

Önkormányzat

Ügyintézés

Legnépszerűbb cikkek

Elérhetőségeink

Bokodi Polgármesteri Hivatal
2855 Bokod, Hősök tere 6.

Postacím:
2855 Bokod, Hősök tere 6.

Elektronikus elérhetőségeink: