2024. July 13. Saturday
Ma: Jenő, Indra Holnap: Örs, Stella
Bokod község honlapja

Bokod település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00014

Kedvezményezett neve

Bokod Község Önkormányzata

Elérhetősége

2855 Bokod, Hősök tere 6.

A projekt címe

Bokod település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

A projekt azonosító száma

TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00014

A projekt tervezett befejezési dátuma

2023.05.31.

A támogatás összege

68 157 895 Ft

Támogatás mértéke

100%

Rövid összefoglaló

Bokod Község Önkormányzata 70 MFt, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére.

A projekt célja a „Száva utca - Tófenék köz - Erdélyi utca Ny-i része” térségében

  • természeti értékek védelme a károk enyhítésén keresztül,
  • települési (közlekedési) alapinfrastruktúra vízkároktól történő megóvása,
  • közterületek állapotának javulása (tisztántartás, szennyező anyagokat is tartalmazó hordalékok nem rakódnak le) így a meglévő állapot megóvása valósul meg,
  • esélyegyenlőség biztosítása – az érintett projektterületen élő lakosok számára is ugyanazon (elsősorban lakhatósági, infrastrukturális) lehetőségek biztosítottak, mint a vízkár által nem érintett lakosok esetében
  • a belterületi létesítmények veszélyeztetettsége (pince-, udvar-, ház-, egyéb melléképület-elöntések) megszűnik, ekként a településrészben az életminőség javul
  • a jelentős anyagi károkat okozó csapadékvíz kivédése, amely korábban az önkormányzatot, a lakosságot, ill. az érintett vállalkozásokat egyaránt terhelte (karbantartási, tisztítási költség tetemes mértéke)

A beruházás műszaki tartalma

  1. Dadi út és az épülő tározó közötti levezető árok jó karba helyezése
  2. Zápor tározó építése, földtöltéssel és áteresszel
  3. Zápor tározó alatt a Bokodi vízfolyás jó karba helyezés a Száva utcai hídig
  4. Bokodi vízfolyás jó karba helyezés a Száva utcai hídtól lefelé párhuzamosan az Erdélyi úttal
Pályázati felhívás Szemlélet formálás

Önkormányzat

Ügyintézés

Legnépszerűbb cikkek

Elérhetőségeink

Bokodi Polgármesteri Hivatal
2855 Bokod, Hősök tere 6.

Postacím:
2855 Bokod, Hősök tere 6.

Elektronikus elérhetőségeink: