2024. July 13. Saturday
Ma: Jenő, Indra Holnap: Örs, Stella
Bokod község honlapja

Bokod község szennyvíz elhelyezése és Bokod község szennyvízelvezetése

KEHOP-2.2.2-15-2015-00019

Kedvezményezett neve

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Konzorciumi partner

Bokod Község Önkormányzata

A projekt címe

Bokod község szennyvíz elhelyezése és Bokod község szennyvízelvezetése

A projekt azonosító száma

KEHOP-2.2.2-15-2015-00019

A projekt tervezett befejezési dátuma

2018.03.20.

Szerződött támogatás összege

331 831 509 Ft

Támogatás mértéke

95%

Partnerek

Kedvezményezett
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6
Telefon: +36 1 239-0420
Web: www.nfp.hu

Konzorciumi partner
Bokod Község Önkormányzata
Cím: 2855 Bokod, Hősök tere 6.
Telefon: +36 34 490-151
Web: www.bokod.hu

Tervező
Aqua Costruct Közmű- és Környezetmérnöki Zrt.
Cím: 1063 Budapest, Bajnok u. 13.
Telefon: +36 1 269-4986
Web: www.aquaconstruct.hu

Kivitelező
OMS Környezetvédelmi Kft.
Cím: 2890 Tata, Bacsó Béla út 37.
Telefon: +36 34 487-869
Web: www.omscsoport.hu

Mérnök
UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Cím: 1115 Budapest, Csóka u. 7
Telefon: +36 1 203-0555
Web: www.utiber.hu

A projekt tartalmának bemutatása

Szállítóvezeték építése Bokod és Oroszlány között. A projekt megvalósításának helye Magyarország, Bokod Község közigazgatási területe.

A Bokod központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 2. sz. Táblázatában szerepel. A beruházásban érintett Bokod település az Oroszlányi szennyvízelvezetési Agglomerációhoz tartózó településként szerepel a 25/2002 (II. 27.) Kormányrendelet 2. táblázatában, mint 15000 LE – nél nagyobb szennyvízterhelésű, normál területen elhelyezkedő agglomeráció. A rendelet értelmében az agglomeráció teljes terhelése 38 612 LE. A Kormányrendelet ételmében az Oroszlányi Agglomerációnak szállítóvezeték (SZ) építésére vonatkozó fejlesztési kötelezettsége van, amely Bokod településen valósul meg. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. A tervezett rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át. A szállítóvezeték (SZ) építéshez azon műszaki tartalmak is hozzá tartoznak, amelyek a szállítóvezeték kiépítésének okán kerülnek átépítésre, vagy megépítésre.

A bokodi szennyvízgyűjtő hálózat műszaki ismertetése: A települési szennyvízcsatorna hálózat két ütemben valósult meg. Bokod településen a szennyvízcsatorna hálózattal való ellátottság mértéke a belterületi ingatlanokra vetítve 90,68 %-os. Az ellátott ingatlanok mindegyike rácsatlakozott a szennyvízcsatorna hálózatra.

A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése két ütemben történt meg. Az 1950 –es évek végén épült hálózat szakasz beton csövekből épült. Az új szakasz NA 200-as KG-PVC csövekből épült meg és ezt kötötték be a korábban készült beton tisztítóaknába. A bekötések azonban műszaki szempontból jellemzően rosszul lettek kivitelezve, ebből akut szennyvízelvezetési problémák alakultak ki a lakótelepen, amelyekkel az üzemeltető is folyamatosan küzd.

Az erőműnél található szennyvíztisztítóig még további, mintegy 700 fm hosszú, kritikus állapotú O 30 beton szennyvízcsatorna szállítja a szennyvizet.

A szennyvíztisztító telep 600 m3/d hidraulikai kapacitása elegendő a településen és a Vértesi Erőműben keletkező jellemzően kommunális eredetű szennyvizek fogadására, ám biológiai tisztítási kapacitása nem megfelelő, elavult. A jelenlegi tisztított szennyvíz befogadó kötelező felhagyását követően a rendelkezésre álló befogadóra (élő vízfolyás) előírt tisztítási határértékek tartására jelenlegi állapotában nem képes.

Amennyiben a tervezett fejlesztés nem valósul meg, úgy arra kell számítani, hogy a szennyvíztisztító telep folyamatosan vízszennyezései bírság megfizetésére lesz kötelezett. A szennyvíztisztító telep műtárgyainak életkor meghaladja az 50 évet. Az 1980 – as években végrehajtott felújítási munkák ellenére is teljes felújításra szorul. Jellemző, hogy a szabadtéri gépek, műtárgyak rossz állapotban vannak. A gépek gyakorlatilag kivétel nélkül a tervezési élettartamukat meghaladó időt üzemeltek,és jelenleg is üzemelnek, annak ellenére, hogy kiöregedtek.

Bokod Képviselő-testület

Önkormányzat

Ügyintézés

Legnépszerűbb cikkek

Elérhetőségeink

Bokodi Polgármesteri Hivatal
2855 Bokod, Hősök tere 6.

Postacím:
2855 Bokod, Hősök tere 6.

Elektronikus elérhetőségeink: