Bokod község szennyvíz elhelyezése
és Bokod község szennyvízelvezetése

Üdvözöljük a "Bokod község szennyvíz elhelyezése és Bokod község szennyvízelvezetése" című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

Szechenyi2020

PROJEKTINFORMÁCIÓK

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Konzorciumi partner: Bokod Község Önkormányzata 

Projekt címe: Bokod község szennyvíz elhelyezése és Bokod község szennyvízelvezetése

Szerződött támogatás összeg: 331 831 509 Ft 

Támogatás mértéke (%-ban): 95,00000 % 

Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00019 


A Projekt befejezésének tervezett napja: 2018.03.20.

A PROJEKT BEMUTATÁSA

Szállítóvezeték építése Bokod és Oroszlány között. A projekt megvalósításának helye Magyarország, Bokod Község közigazgatási területe.

A Bokod központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 2. sz. Táblázatában szerepel. A beruházásban érintett Bokod település az Oroszlányi szennyvízelvezetési Agglomerációhoz tartózó településként szerepel a 25/2002 (II. 27.) Kormányrendelet 2. táblázatában, mint 15000 LE – nél nagyobb szennyvízterhelésű, normál területen elhelyezkedő agglomeráció. A rendelet értelmében az agglomeráció teljes terhelése 38 612 LE. A Kormányrendelet ételmében az Oroszlányi Agglomerációnak szállítóvezeték (SZ) építésére vonatkozó fejlesztési kötelezettsége van, amely Bokod településen valósul meg. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. A tervezett rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át. A szállítóvezeték (SZ) építéshez azon műszaki tartalmak is hozzá tartoznak, amelyek a szállítóvezeték kiépítésének okán kerülnek átépítésre, vagy megépítésre.

A bokodi szennyvízgyűjtő hálózat műszaki ismertetése: A települési szennyvízcsatorna hálózat két ütemben valósult meg. Bokod településen a szennyvízcsatorna hálózattal való ellátottság mértéke a belterületi ingatlanokra vetítve 90,68 %-os. Az ellátott ingatlanok mindegyike rácsatlakozott a szennyvízcsatorna hálózatra.

A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése két ütemben történt meg. Az 1950 –es évek végén épült hálózat szakasz beton csövekből épült. Az új szakasz NA 200-as KG-PVC csövekből épült meg és ezt kötötték be a korábban készült beton tisztítóaknába. A bekötések azonban műszaki szempontból jellemzően rosszul lettek kivitelezve, ebből akut szennyvízelvezetési problémák alakultak ki a lakótelepen, amelyekkel az üzemeltető is folyamatosan küzd.

Az erőműnél található szennyvíztisztítóig még további, mintegy 700 fm hosszú, kritikus állapotú O 30 beton szennyvízcsatorna szállítja a szennyvizet.

A szennyvíztisztító telep 600 m3/d hidraulikai kapacitása elegendő a településen és a Vértesi Erőműben keletkező jellemzően kommunális eredetű szennyvizek fogadására, ám biológiai tisztítási kapacitása nem megfelelő, elavult. A jelenlegi tisztított szennyvíz befogadó kötelező felhagyását követően a rendelkezésre álló befogadóra (élő vízfolyás) előírt tisztítási határértékek tartására jelenlegi állapotában nem képes.

Amennyiben a tervezett fejlesztés nem valósul meg, úgy arra kell számítani, hogy a szennyvíztisztító telep folyamatosan vízszennyezései bírság megfizetésére lesz kötelezett. A szennyvíztisztító telep műtárgyainak életkor meghaladja az 50 évet. Az 1980 – as években végrehajtott felújítási munkák ellenére is teljes felújításra szorul. Jellemző, hogy a szabadtéri gépek, műtárgyak rossz állapotban vannak. A gépek gyakorlatilag kivétel nélkül a tervezési élettartamukat meghaladó időt üzemeltek,és jelenleg is üzemelnek, annak ellenére, hogy kiöregedtek.

PARTNEREK

Kedvezményezett

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.

Telefon: 1/239 04 20

www.nfp.hu

Konzorciumi partner

Bokod Község Önkormányzata


Cím: 2855 Bokod, Hősök tere 6.

Telefon: 34/490-151

www.bokod.hu

Tervező

Aqua Costruct Közmű- és Környezetmérnöki Zrt.

Cím: 1063 Budapest, Bajnok u. 13.

Telefon: 1/269-4986

www.aquaconstruct.hu

Kivitelező

OMS Környezetvédelmi kft.

Cím: 2890 Tata, Bacsó Béla út 37.

Telefon:  34/487-869

www.omscsoport.hu

Mérnök

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

Cím: 1115 Budapest, Csóka u. 7.

Telefon: 1/203 0555

www.utiber.hu