2018. augusztus

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK

Tájékoztatás Bokod Község Önkormányzatának pályázatairól

 

 
 

 2017. december 31.

Lezárult Bokod Község Önkormányzatának első projektje a Széchenyi 2020 program keretében. Az Önkormányzat a 3,93 M Ft európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével új gépjárművet vásárolt, amellyel az ebédet szállítják házhoz a szociálisan rászorultak számára.

 

 


 

 

Kedvezményezett neve: Bokod Község Önkormányzata

Projekt címe: Energetikai korszerűsítés Bokodon

Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00015

 A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.

A támogatás összege: 31 371 224 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

 

 Bokod Község Önkormányzata két, a településen működő középületre kíván napelemeket elhelyezni. A projekttel érintett épületek a Dr. Nemere Zoltán Óvoda (2855 Bokod, Fő u. 47/A) és a Móra Ferenc Általános Iskola (2855 Bokod, Fő u. 27.). A projekt keretében az óvoda épületre 10,2 kWhp (40 db 255W-os teljesítményű, polikristályos), az iskolaépületre 45,9 kWhp kapacitású (180 db 255W teljesítményű, polikristályos) napelem kerül. A napelemek üzembe helyezésével jelentősen csökkenthetők az üzemeltetési költségek. A projekt megvalósításának célja, hogy a kiépítendő napelem telepek révén a két érintett épületet villamosenergia felhasználás tekintetében önellátóvá váljon, ami teljessé tenné az elmúlt évek során e két épületen elvégzett energiahatékonysági korszerűsítési beavatkozásokat (szigetelés, nyílászárócsere).

A fejlesztéssel érintett épületek megfelelnek az akadálymentesség alapkövetelményeinek. A projektben érintett épületek jelenlegi állapotban energiafelhasználás tekintetében hatékony módon üzemelnek, ugyanakkor a felhasznált villamos energiát vásárolják, ami az üzemeltetési költségeket magasan tartja. Jelen projekt célja a megújuló energia használatának bevezetése (napelemes rendszer kiépítése) összhangban a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjaival.

 

 

 


 


 

Bokod község szennyvíz elhelyezése
és Bokod község szennyvízelvezetése

Üdvözöljük a "Bokod község szennyvíz elhelyezése és Bokod község szennyvízelvezetése" című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

Szechenyi2020

PROJEKTINFORMÁCIÓK

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Konzorciumi partner: Bokod Község Önkormányzata 

Projekt címe: Bokod község szennyvíz elhelyezése és Bokod község szennyvízelvezetése

Szerződött támogatás összeg: 331 831 509 Ft 

Támogatás mértéke (%-ban): 95,00000 % 

Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00019 


A Projekt befejezésének tervezett napja: 2018.03.20.

A PROJEKT BEMUTATÁSA

Szállítóvezeték építése Bokod és Oroszlány között. A projekt megvalósításának helye Magyarország, Bokod Község közigazgatási területe.

A Bokod központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 2. sz. Táblázatában szerepel.

 

A beruházásban érintett Bokod település az Oroszlányi szennyvízelvezetési Agglomerációhoz tartózó településként szerepel a 25/2002 (II. 27.) Kormányrendelet 2. táblázatában, mint 15000 LE – nél nagyobb szennyvízterhelésű, normál területen elhelyezkedő agglomeráció. A rendelet értelmében az agglomeráció teljes terhelése 38 612 LE. A Kormányrendelet ételmében az Oroszlányi Agglomerációnak szállítóvezeték (SZ) építésére vonatkozó fejlesztési kötelezettsége van, amely Bokod településen valósul meg. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. A tervezett rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át. A szállítóvezeték (SZ) építéshez azon műszaki tartalmak is hozzá tartoznak, amelyek a szállítóvezeték kiépítésének okán kerülnek átépítésre, vagy megépítésre.

 

A bokodi szennyvízgyűjtő hálózat műszaki ismertetése: A települési szennyvízcsatorna hálózat két ütemben valósult meg. Bokod településen a szennyvízcsatorna hálózattal való ellátottság mértéke a belterületi ingatlanokra vetítve 90,68 %-os. Az ellátott ingatlanok mindegyike rácsatlakozott a szennyvízcsatorna hálózatra.

 

A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése két ütemben történt meg. Az 1950 –es évek végén épült hálózat szakasz beton csövekből épült. Az új szakasz NA 200-as KG-PVC csövekből épült meg és ezt kötötték be a korábban készült beton tisztítóaknába. A bekötések azonban műszaki szempontból jellemzően rosszul lettek kivitelezve, ebből akut szennyvízelvezetési problémák alakultak ki a lakótelepen, amelyekkel az üzemeltető is folyamatosan küzd. Az erőműnél található szennyvíztisztítóig még további, mintegy 700 fm hosszú, kritikus állapotú O 30 beton szennyvízcsatorna szállítja a szennyvizet.

 

A szennyvíztisztító telep 600 m3/d hidraulikai kapacitása elegendő a településen és a Vértesi Erőműben keletkező jellemzően kommunális eredetű szennyvizek fogadására, ám biológiai tisztítási kapacitása nem megfelelő, elavult. A jelenlegi tisztított szennyvíz befogadó kötelező felhagyását követően a rendelkezésre álló befogadóra (élő vízfolyás) előírt tisztítási határértékek tartására jelenlegi állapotában nem képes. Amennyiben a tervezett fejlesztés nem valósul meg, úgy arra kell számítani, hogy a szennyvíztisztító telep folyamatosan vízszennyezései bírság megfizetésére lesz kötelezett. A szennyvíztisztító telep műtárgyainak életkor meghaladja az 50 évet. Az 1980 – as években végrehajtott felújítási munkák ellenére is teljes felújításra szorul. Jellemző, hogy a szabadtéri gépek, műtárgyak rossz állapotban vannak. A gépek gyakorlatilag kivétel nélkül a tervezési élettartamukat meghaladó időt üzemeltek, és jelenleg is üzemelnek, annak ellenére, hogy kiöregedtek.