2018. augusztus

Bokod Településrendezési Eszközök

SZABÁLYOZÁSI TERVI MUNKARÉSZEK: 

HÉSZ

SZT-1 KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁS

SZT-2 BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁS

 

SZERKEZETI TERVI MUNKARÉSZEK:

HATÁROZAT ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZÖVEGES MUNKARÉSZE

TSZT-1 KÜLTERÜLET

TSZT-2 BELTERÜLET

 

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET   

Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2017. (XI.6.) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bokod község településrendezési terv és településszerkezeti terv végleges szakmai véleményezési dokumentációja:

Alátámasztó munkarészek

Jóváhagyandó tervdokumentáció

Terviratok 

(közzétéve: 2017.08.03.)

 

Bokod község településrendezési terv és településszerkezeti terv véleményezési dokumentációja

(közzétéve: 2017.04.26.)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

2016.november 29.

 

Településfejlesztési koncepció

előzetes tájékoztató anyag

 

 


Bokod Község HATÁLYOS Településrendezési Terve

 Helyi építési szabályzat egységes szerkezetben 

(2016.12.01. napjától)

Rendelet mellékletei

 

Bokod Község Településrendezési Tervének módosítása

Jóváhagyott dokumentáció 2012

Előzetes tájékoztatás

Véleményezési dokumentáció