2018. augusztus

Helyi Választási Iroda Közleményei

 


 

 

VÁLASZTSÁI KÖZLEMÉNYa 2014. október 12. (vasárnap) napján tartandóhelyi önkormányzati választásról  Helyi Választási Iroda (HVI) Vezető:           Zsigmond AnikóHelyettes:       Mánomicsné Takács Erzsébet A HVI  elérhetősége:     Cím: 2855 Bokod, hősök tere 6.Telefon: 34/490-151Telefax: 34/580-024E-mail: jegyzo@bokod.hu  2014. október 12-ei helyi önkormányzati választáson a helyi önkormányzati képviselő jelöléséhez 18 érvényes ajánlás, a polgármester jelölt állításához 54 érvényes ajánlás szükséges. A szavazás helye: A minden választópolgár értesítőt fog kapni a szavazóköri/nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe vételről, mely értesítő tartalmazza, hogy a választópolgár melyik szavazókörben szerepel a szavazóköri névjegyzékben, illetve tartalmazza a szavazóhelyiség címét.A választópolgár csak fent megjelölt szavazókör szavazóhelyiségében, vagy mozgóurnával szavazhat. A szavazóhelyiségben szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet. A szavazás napján Bokod közigazgatási területén 2 + 1 szavazókör működik az alábbiak szerint:001. számú szavazókör: dr. Nemere Zoltán Óvoda Bokod Fő utca 47/A.Szavazatszámláló bizottság tagjai 1.    Vázsonyi Józsefné – tag 2.    Csillag Sándorné- tag 3.    Stettner Mátyásné- tag 4.    Szűcs Imréné– póttag5.    Dubnicz Jánosné– póttag 6.    Cserné Lakner Tímea – póttagJkv. vezető:    Steiner Zoltánné 002. számú szavazókörben - Móra Ferenc Általános Iskola Bokod Fő utca 27.Szavazatszámláló bizottság tagjai 1.    Horváth Csabáné– tag 2.    Vucsicsné Kanyó Magdolna- tag 3.    Gerlingerné Vida Szilvia- tag 4.    Puláné Huszár Andrea– póttag5.    László Ildikó– póttag 6.    Major Adrienn– póttagJkv. vezető:    Gerencsér Judit  Helyi választási bizottság – Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal épülete Bokod, Hősök tere 6.Tagjai: 1.    Cser Csaba (2855 Bokod, Jókai Mór u. 25.)2.    Markó Györgyi (2855 Bokod, 4-es u. 25/1.)3.    Valter Alajos (2855 Bokod, Lajta u. 4.)Póttagok:4.    Kovács Sándorné (2855 Bokod, Sport u. 18.)5.    László Ernő (2855 Bokod, Jókai u. 3.)6.    Lázárné Riklik Melinda (2855 Bokod, Erdélyi u. 16.)7.    Zsebők István (2855 Bokod, Fő u. 34.)Jkv. vezető: Lázár Erika NévjegyzékA magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a névjegyzékbe. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok augusztus 25-ig kapják kézhez a választási értesítőt. Az értesítő nem csak azt igazolja, hogy a választópolgár szerepel a névjegyzékben, hanem tartalmazza azt is, hogy melyik szavazókörben lesz lehetősége szavazni. Aki nem kapja meg az értesítőt, az 2014. augusztus 25-től a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet. AjánlásA választójoggal rendelkező választópolgár 2014. augusztus 25-től 2014. szeptember 8-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet (egyéni választókerületi jelöltet, (fő)polgármester jelöltet). A jelöltek közül több jelöltet is lehet ajánlani, de egy jelölt csak egy ajánlással támogatható. Az ajánlás nem vonható vissza.  SzavazásA helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgár a lakóhelyén vagy - ha lakóhelye mellett legkésőbb 2014. június 23-ig tartózkodási helyet is létesített - bejelentett tartózkodási helyén szavazhat. A tartózkodási helynek legalább 2014. október 12-ig érvényesnek kell lennie.Az említett határidőig létesített tartózkodási helyre történő átjelentkezést (átjelentkezés visszavonását) 2014. október 10-én 16 óráig lehet kérni:·      személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti helyi választási irodától, vagy·      levélben, ügyfélkapun vagy a www.valasztas.hu oldalon a lakóhely szerinti helyi választási irodától. A szavazás módja:A választópolgárnak szavaznia csak személyesen lehet, azon szavazókörben, mely szavazókör névjegyzékében szerepel.A szavazás feltétele, hogy a választópolgár személyazonosságát igazolja,  magyar hatóság által kiállított érvényes igazolvány(ok) bemutatásával, melyek az alábbiak lehetnek:1. Lakcímigazolvány és – személyazonosító igazolvány, vagy- útlevél, vagy- vezetői engedély, vagy2. A lakcímet vagy a személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség Felhívjuk a választópolgárok és a jelölő szervezetek figyelmét, hogy a határidők jogvesztőek. Bokod, 2014. augusztus 18.  Zsigmond AnikóHVI vezető


 

Helyi Választási Iroda Vezetőjének1/2014. (II.14.) határozata Bokod Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete képviselő tagjai számának meghatározásáról

 

                

Bokod Község Helyi Választási Bizottsága

Bokod Hősök tere 6

                                

26/2010. (X.03.) számú határozat:

Bokod Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve. 105/A. § (2) bekezdés  h) pontjában biztosított jogkörében eljárva   a polgármester választás és az egyéni listás képviselő választás eredményét – a csatolt eredményjegyzőkönyv  szerint (melléklet) – megállapítja .

 A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál.

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 5-én 16.00 óráig megérkezzen.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a Ve. 79.§ (2) bekezdés szerinti jogalapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és -ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér- postai értesítési címét, a fellebbező választása szerint  telefaxszámát, vagy elektronikus  levélcímét, illetőleg  kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás:

A Helyi Választási Bizottság a beérkezett szavazóköri jegyzőkönyvek alapján megállapította a polgármester választás és az egyéni listás képviselő választás eredményét.

A határozat a Ve 105/A. § (2) bekezdésének h) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.79§-ának (1)-(2), valamint (4) bekezdésein alapul.

Bokod, 2010. október 3.

                                                       

  Mosolygás

                                       Dr. Sári András

                                        HVB elnök 

********************

K I M U T A T Á S 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 13. § (1) bekezdése alapjána 2010. szeptember 30-án 13,30 órakor megtartott sorsolás eredményéről(szavazategyenlőség esetén, az alacsonyabb /kisebb/ sorszámot húzott jelölt szerez mandátumhoz)       

                                    

                   NÉV                                                  SORSZÁM            

       Barassó Ágota                                                  12.           

      Czunyiné dr. Bertalan Judit                              16.           

       Csonka László                                                   15.           

       Dorogi László                                                    17.           

       Járóka János László                                           6.           

       Kontra Zsolt                                                         3.           

       Mód István                                                           1.           

       Moga Istvánné                                                   10.           

        Riklik Róbert                                                    14.           

        Schön Csaba Attila                                            11.           

                    Schön Csaba Mihály                                           2.                       

                      Szöllősi Péter                                                     18.                        

         Szűcs Ágnes                                                          9.           

          Szűcsné Balogh Szilvia                                         7.           

          Téglás József                                                        4.           

          Tóth Zsolt                                                              8.           

Vas Etel                                                              13.

Willinger Kornél Gyula                                        5.

Bokod, 2010. szeptember 30.

**************

H I R D E T M É N Y

                                   SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK

 1. Szavazókör— Napközi Otthonos Óvoda  Bokod Fő utca 47/A   

                  Elnök:      Vázsonyi Józsefné Bokod, Komáromi u. 5/a.

                  Elnök h.:     Csillag Sándorné   Bokod, Malom u. 14.       

                     Tagok:     Dubnicz Jánosné   Bokod, Ady E. u. 18.                        

                                     Stettner Mátyásné   Bokod, József A. u. 14.      

                                     Szűcs Imréné Bokod, Temető u.9.                                                                   

Jegyzőkönyvvezető: Tóthné Szám Tünde   Bokod, Váci M. u. 2.  

                     2. Szavazókör —Általános Iskola Bokod Fő utca 27.    

                      Elnök:   Horváth Csabáné   Bokod, 3-as u. 13/4.   

                  Elnök h.:  Vucsicsné Kanyó Magdolna Bokod, József A.u.3.                      

                         Tag:     Puláné Huszár Andrea   Bokod, Tátra u.  8.                          

                                     László Ildikó  Bokod, Jókai M. u. 3.      

                                     Gerlingerné Vida Szilvia  Bokod, Erdélyi u. 21.                     

                      Póttag:   Cserné Lakner Tímea Bokod, Jókai M. u.25.                     

Jegyzőkönyvvezető: Gerencsér Judit   Bokod, Dadi u. 21.      

 

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

 

                           Elnök:        Dr. Sári András Bokod, Sport u. 23.      

                       Elnök h.:        Zsebők István Bokod, Fő u. 34. 

                          Tagok:        Kovács Sándorné Bokod, Sport u. 18.

                      Póttagok:        Bognár Lajosné Bokod, Kis u. 25.

                                              László Ernő Bokod, Jókai u. 3.

                              HELYI VÁLASZTÁSI IRODA                                   

                   Vezető:      Sulyok Istvánné  Kisbér, Kincsem u. 29.                               

               Vezető h.:    Weinstödter Mártonné Bokod, Ady E. u. 3.                              

                    Tagok:       Gerencsér Judit Bokod, Dadi u.21.                                                          

                                       Jánosik Mária   Bokod, 4-es u. 26/3.          

                                       Lázár Zoltánné Bokod, Malom u. 15.          

                                       Steiner Zoltánné Bokod, Rózsa u. 4.          

                                       Tóthné Szám Tünde Bokod, Váci M. u. 2.           

Bokod, 2010. szeptember 20. 

                                                                  Sulyok Istvánné

                                                                     HVI vezető   

                                                     

******************

2010.  évi

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek  választása 

Polgármester jelöltek
Bokod
 

Jelölt neveJelölő szervezetStátuszDátum
Csonka László Független  Nyilvántartásba véve   2010.09.02  
Kontra Zsolt Független  Nyilvántartásba véve   2010.09.02  
Mód István Független  Nyilvántartásba véve   2010.09.02  
Szöllősi Miklós Független  Nyilvántartásba véve   2010.09.02  
Szűcsné Balogh Szilvia Független  Nyilvántartásba véve   2010.09.02  

 Egyéni listás települési önkormányzati jelöltek
Bokod
 

Jelölt neveJelölő szervezetStátuszDátum
Barassó Ágota Független  Nyilvántartásba véve   2010.08.31  
Csonka László Független  Nyilvántartásba véve   2010.09.02  
Czunyiné Dr. Bertalan Judit Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/ Kereszténydemokrata Néppárt   Nyilvántartásba véve     2010.09.03   
Dorogi László Független  Nyilvántartásba véve   2010.09.02  
Járóka János László Független  Nyilvántartásba véve   2010.08.31  
Kontra Zsolt Független  Nyilvántartásba véve   2010.09.02  
Mód István Független  Nyilvántartásba véve   2010.08.31  
Moga Istvánné Független  Nyilvántartásba véve    2010.09.03    
Riklik Róbert Független  Nyilvántartásba véve     2010.09.03   
Schön Csaba Attila Független  Nyilvántartásba véve   2010.09.02  
Schőn Csaba Mihály Független  Nyilvántartásba véve   2010.08.31  
Szöllősi Péter Független  Nyilvántartásba véve   2010.09.02  
Szücs Ágnes Független  Nyilvántartásba véve   2010.08.31  
Szűcsné Balogh Szilvia Független  Nyilvántartásba véve   2010.09.02  
Téglás József Független  Nyilvántartásba véve     2010.09.03    
Tóth Zsolt Független  Nyilvántartásba véve   2010.09.02  
Vas Etel Független  Nyilvántartásba véve   2010.08.31  
Willinger Kornél Gyula Független  Nyilvántartásba véve   2010.08.31  

 

*********

HIRDETMÉNY

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdés és (3) bekezdés a) pontja alapján

                            - polgármester jelölt az lehet, akit legalább 54 választópolgár

                            - képviselőjelölt az lehet akit legalább 18 választópolgár 

jelöltnek ajánl, 2010. szeptember 03-ig.

Bokod, 2010. augusztus 16.

                                                                                         Sulyok Istvánné

                                                                                             HVI vezető

 

 Bokod Község Helyi Választási Iroda vezetőjének

1/2010. (VII. 12.) számú határozata a Bokodi Települési Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztható képviselőinek számáról

Mosolygás